Hyperventilatie

Lange tijd was de oplossing voor hyperventilatie enkel gekend als “ademen in een zakje”. Gelukkig zijn we deze tijd voorbij. Weet dat er zowel een acute als een chronische vorm van hyperventilatie bestaat. De eerste vorm uit zich vaak als een ware paniektoestand. De chronische vorm is echter van sluimerende aard met onzichtbare klachten. De lijst kan nochtans zeer lang zijn: angstigheid, kortademigheid, tandenknarsen, hoofdpijn, opgeblazen gevoel, vermoeidheid, zweten, wazig zicht, slaapproblematiek, tintelingen in de ledematen of aangezicht, concentratiestoornissen, diarree, oorsuizen, koude handen en voeten, spastisch colon, prikkelbaarheid,…

Wat we hier doen is het systeem terug tot rust brengen. We pakken zowel de symptomen als de oorzaken aan.

De symptomatische aanpak bestaat uit ademhalingsoefeningen en relaxatietechnieken. Bij de causale aanpak gaan we opzoek naar de kern van het probleem. Hierbij benoemen we de stressoren. Vervolgens leren we ze te aanvaarden, beperken of vermijden. Hierdoor zal er een afname zijn van de hyperventilatieklachten.  Werken aan een positief zelfbeeld, het aanleren van helpende gedachten, een aandacht voor mildheid en gezonde eigenliefde zullen de basis worden van je nieuwe levensfilosofie.

Maak een afspraak bij Delphine voor deze behandeling.

Afspraak bij Delphine