Schrijfmotoriek

Leren schrijven maakt onlosmakelijk deel uit van ons onderwijs en dagelijks leven. Het is een complexe vaardigheid waarbij verschillende ontwikkelingsprocessen een rol spelen. Reeds in de kleuterjaren wordt er gestart met het leren schrijven via voorbereidende schrijfoefeningen. 

Een verkeerde pengreep en houding, niet leesbaar schrijven, te traag, moeite met schrijfpatronen en lettervorming,… Voor sommige kinderen kan het leren schrijven tot heel wat frustraties leiden, welke op termijn ook een negatieve invloed kunnen hebben op de verdere ontwikkeling.

Tijdens de schrijfmotorische therapie zal er voornamelijk gewerkt worden op een juiste schrijfhouding, correcte pengreep, vloeiende schrijfbewegingen en een leesbaar schrift.

De focus ligt vooral op de motorische vaardigheden en de kwaliteit van het handschrift. Hiernaast wordt er ook belang gehecht aan fijn motorische manipulatie, oog-handcoördinatie, visueel-ruimtelijk inzicht, planning, concentratie en motivatie. 

Samen met de therapeut zal er gezocht worden naar het passende schrijfmateriaal.

Maak een afspraak bij Joke en Isabeau voor deze behandeling.

Afspraak bij Joke of Isabeau