Ademhalingskinesitherapie voor volwassenen

Volwassenen met Coronavirus, COPD, chronische bronchitis, pneumonie of andere aandoeningen waarbij veel slijmen worden geproduceerd, kunnen geholpen worden met respiratoire kinesitherapie. De patiënt wordt aangeleerd hoe hij zodanig kan ademen zodat hij zelf zijn slijmen kan losmaken. Autogene drainage maakt gebruik van een luchtstroom tijdens het uitademen om het slijm te verplaatsen van de kleine luchtwegen naar de centrale luchtwegen. Er kunnen ook technieken worden toegepast waarbij de therapeut helpt met aandrukkingen op de buik. Het aanleren van de correct hoesttechniek, ook wel huffen genaamd, is van groot belang.

Hoe verloopt de therapie?

De rol van de respiratoire kinesitherapie bestaat erin de medische behandeling te ondersteunen en vice versa. Er wordt aldus vertrokken vanuit een doorverwijzing van de betrokken arts. De therapie is sterk afhankelijk van de individuele situatie van de patiënt en wordt continu geëvalueerd en bijgestuurd.

Tijdens de Coronaperiode begeleidde ik patiënten met Corona-klachten via videoconsult, zelfgemaakte video’s en een stappenplan. Zo leerden we de technieken aan om de slijmen op te hoesten. Nadien kregen ze een oefenprogramma online of in de praktijk om terug hun conditie op te bouwen.

Maak een afspraak bij Joke, Isabeau en Delphine voor deze behandeling.

Afspraak bij Delphine, Joke of Isabeau