Wat breng je mee voor je afspraak:

  • identiteitskaart
  • klevertje van het ziekenfonds
  • voorschrift van de arts
  • verslagen en resultaten van onderzoeken
  • gemakkelijke kledij
  • grote handdoek