Beroerte (CVA)

Na een CVA (cerebrovasculair accident, zoals een hersenbloeding of infarct) is de revalidatie van groot belang. De eerste stappen in dit proces worden meestal in een ziekenhuis of revalidatiecentrum gezet, maar vaak is dit nog niet voldoende. Wij hechten veel belang aan een goede communicatie met het centrum waar u voorheen begeleid werd, zodat de therapie vlot verder gezet kan worden. Samen werken we o.a. aan evenwicht, stappen, kracht, de fijne en grove motoriek, de sensibiliteit (het gevoel), de spasticiteit (spierspanning)… We proberen u opnieuw zo zelfstandig mogelijk te maken en werken richting een zo actief mogelijke levensstijl.

Maak een afspraak bij Frederik voor deze behandeling.

Afspraak bij Frederik