Pre- en postnatale kinesitherapie

Sinds jaren is de begeleiding van zwangere vrouwen, voor, tijdens en na de bevalling een belangrijk deeldomein van de kinesitherapie. Voor de bevalling wordt er uitgebreid uitleg gegeven over de aandachtspunten. Uiteraard oefenen we de verschillende ademhalings- en perstechnieken. Er wordt vooraf ook aandacht besteed aan het leren opspannen van de bekkenbodemspieroefeningen. De toekomstige papa is ook altijd welkom om deel te nemen in deze sessies.

Tijdens de coronacrisis kon de zorg voor zwangere vrouwen niet wachten. We konden niet bij de pakken blijven zitten. We staken online sessies via videoconsults en zelfgemaakte filmpjes ineens om de aanstaande ouders zo goed mogelijk te begeleiden.  De postnatale oefeningen kunnen zowel in de praktijk als via videoconsult worden gevolgd.

Maak een afspraak bij Delphine of Evelien of Joke voor deze behandeling.