Revalidatie

Onder revalidatie verstaan we de groepen kinderen die ten gevolge van een onderliggende ziekte of problematiek nood hebben aan conditietraining, eventueel aangevuld met musculoskeletale therapie of psychomotoriek. Het gaat om kinderen die door omstandigheden reeds langere tijd minder actief zijn en nu onder begeleiding terug in beweging moeten komen of kinderen die nood hebben aan beweging onder toezicht omwille van een ziekte of medische behandeling. De therapie is erop gericht kinderen spelenderwijs te activeren en zo uithouding, kracht, evenwicht… te verbeteren. We geven advies en oefeningen om de actieve levensstijl thuis door te trekken, aangepast aan de mogelijkheden van uw kind.

Revalidatie is gericht op kinderen met:

  • Een oncologische (kanker) problematiek of recente voorgeschiedenis
  • Obesitas (overgewicht)
  • Diabetes
  • Reumatische aandoeningen
  • Bepaalde syndromen

Maak een afspraak bij Joke en Isabeau voor deze behandeling.

Afspraak bij Joke of Isabeau