BPPV / Duizeligheid

Wat is BPPV

BPPV staat voor benigne paroxysmale positioneringsvertigo en een letterlijke vertaling hiervoor is ‘goedaardige in aanvallen optredende houdingsgebonden duizeligheid’. Patiënten vertonen plots opkomende, kortdurende aanvallen van duizeligheid (samen met nystagmus), uitgelokt door bepaalde positieveranderingen. Er zijn geen geassocieerde gehoorsklachten. 15 – 40 % van de mensen met evenwichtsstoornissen blijken BPPV te hebben. Deze aandoening komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Oorzaken van BPPV

Fig 1: Losgeraakte oorsteentjes

Delen van de gehoorsteentjes uit de utriculus zijn losgekomen en bij bepaalde snelle veranderingen van houding resulteert dit in een abnormale verspreiding van deze steentjes doorheen verschillende structuren van het evenwichtssysteem met hevige duizeligheid als gevolg.

De meest voorkomende oorzaak bij patiënten jonger dan 50 jaar is een trauma van het hoofd. Bij oudere personen is aftakeling van het vestibulair systeem of van het binnenoor de frequentste oorzaak. Minder vaak vindt men als oorzaak bijvoorbeeld een ooroperatie, ziekte van Ménière, … Opvallend is dat men in meer dan 50 % van de gevallen geen aanwijsbare oorzaak kan vinden.

Behandeling

Het gaat hier – zoals de naam aangeeft – om een goedaardig probleem en ook zonder verdere behandeling zullen de klachten en symptomen meestal spontaan verdwijnen over een periode van enkele weken tot maanden.

Medicatie heeft geen zin en kan zelfs de genezing vertragen. Ook het vermijden van de vertigo-uitlokkende beweging vertraagt de spontane genezing.

De laatste jaren worden therapeutische manoeuvres toegepast. Via vrij eenvoudige wentel- of zwaaimanoeuvres worden de patiënten meestal in enkele sessies klachtenvrij gemaakt. Indien dit lukt na één sessie, kan het manoeuvre nogmaals herhaald worden. Door deze manoeuvres worden de losgekomen oorsteentjes terug naar de juiste plaats gebracht, namelijk de utriculus.

Aandachtspunten voor de behandeling

  • Geen of een lichte maaltijd eten voor de behandeling.
  • Vraag een begeleider om u nadien naar huis te rijden.
  • Geen medicatie (betahistine of betacerc) nemen vooraf.
  • 24 uur na de behandeling uw hoofd stil houden.
  • Op niet-aangedane zijde slapen.
  • Hoofduiteinde van het bed hoger zetten of met twee kussens slapen.
  • Oefeningen thuis doen.
  • Kijk naar je vinger als je duizelig bent.

Maak een afspraak bij Delphine, Evelien, Isabeau of Frederik voor deze behandeling.