Bobath therapie

Bobath therapie, gebaseerd op de principes van het NDT-Bobath concept, wordt toegepast om bewegingen mogelijk te maken, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en de kwaliteit van bewegen te verbeteren. Het doel van de therapie is om de tonus of spierspanning te normaliseren,  waarna “normale” houdingen en bewegingspatronen kunnen worden gefaciliteerd. Door deze ervaring leert het kind een betere motorische controle op te bouwen en te behouden én worden er mogelijkheden verworven om meer functioneel te zijn in het dagelijks leven.

Naast therapie wordt er ook veel belang gehecht aan een nauwe samenwerking met de directe omgeving (ouders, familie, opvoeders, zorgverleners,…) en worden er adviezen gegeven voor de thuissituatie, voorkomen van contracturen en misvormingen, aangepast orthopedisch materiaal,…

Bobath therapie kan toegepast worden bij baby’s en kinderen met:

  • Cerebral Palsy (CP)
  • Neurologische en neuro-motorische aandoeningen (spina bifida, plexus brachialis letsel,…)
  • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Tonusproblemen (spasticiteit, hypertonie, hypotonie)
  • Complexere syndromen

Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de website van de Belgische Bobath Vereniging (ABBV).

Maak een afspraak bij Joke voor deze behandeling.

Afspraak bij Joke