Kinesitherapie voor kinderen

We hebben als doel kinderen op een kwaliteitsvolle manier te revalideren en te begeleiden om hun groei zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Kinderen vereisen een zeer specifieke aanpak, vandaar dat deze enkel door de gespecialiseerde kinesisten Joke Van Brempt en Isabeau Peleman worden behandeld. Wij willen als team op zoek gaan naar de ontbrekende puzzelstukjes waardoor de ontwikkeling niet vanzelf loopt.

Het kinesitherapeutisch werkveld is breed, hier volgt een klein overzicht van problematieken waar wij als kinesitherapeut een rol in de revalidatie kunnen spelen.Wij bieden jullie volgende specialisaties aan waarvoor jullie bij ons terecht kunnen.

Bobath Therapie
Deze therapie wordt vooral gebruikt bij kinderen met vertraagde neuro-motorische ontwikkeling al dan niet geassocieerd met een cerebrale parese (CP), syndroom, plexus brachialis letsel…

Ontwikkelingsstimulatie
Behandeling van baby’s met een vertraagde ontwikkeling dit ten gevolge van bv prematuriteit, onderliggende hyperlaxiteit, hypotonie,… Hierdoor komen deze kinderen vaak laat tot zit of stappen en zullen eventueel poepschuiver zijn. Ook baby’s met een voorkeurshouding kunnen in onze praktijk terecht, waar naast aangepaste oefeningen een deel van de therapie eveneens het begeleiden van de ouders is.

Psychomotoriek
Bij kinderen met milde neuromotorische problemen, DCD, ADHD, ADD, ASS. We behandelen hierbij zowel de fijn als grofmotorische vaardigheden. We hebben ook aandacht voor visueel ruimtelijke problemen en de ontwikkeling van coördinatie en lateralisatie.

Musculoskeletale revalidatie
Kinderen met houdingsafwijkingen (scoliose, kyfose, platvoeten, zwakke tonus,..) worden op een speelse manier gemotiveerd naar bewegingstherapie.

Relaxatie
Kinderen met ADHD, autisme, faalangsten,… leren door relaxatietechnieken tot rust komen.

Ademhalingskinesitherapie
Baby’s en kinderen met chronische longinfecties kunnen naar ons doorverwezen worden. Mogelijke medische diagnoses kunnen zijn; mucovicidose, bronchiolitis, bronchitis, chronisch recidiverende luchtweginfecties, etc… De behandeling bestaat uit sputumevacuatie, neusspoeling, thoraxmobilisatie,…

Werkwijze

Intake
Bij een eerste afspraak wordt er een vraaggesprek afgenomen met de ouder(s). Hierbij proberen we zo goed mogelijk de hulpvraag en bevindingen van de ouders, school of  (kinder)arts in kaart te brengen. Voor deze eerste sessie vragen wij u de identiteitskaart of kids-ID van uw kind mee te brengen, een klevertje van de mutualiteit, het voorschrift van de arts en eventuele verslagen van eerdere onderzoeken of behandelingen.

Onderzoek
Op basis van het intakegesprek en afhankelijk van de hulpvraag, wordt er een kinesitherapeutisch onderzoek afgenomen. Dit bestaat uit observaties en/of de afname van een aantal gestandaardiseerde tests.

Therapie
Op basis van de verzamelde gegevens en in samenspraak met de ouders, worden therapiedoelen en een therapieplan opgesteld. Therapie kan doorgaan in de praktijk of indien noodzakelijk op verplaatsing (dichte omgeving). Er worden ook tips meegegeven voor thuis, op school,…

Opvolging
Er wordt nauw samengewerkt met de ouders, school, CLB, kinderopvang, artsen en andere multidisciplinaire organen. Indien gewenst, kan een extern overlegmoment op de school, in de kinderopvang, met het medisch team,… plaatsvinden.

Maak een afspraak bij Joke en Isabeau voor deze behandeling.