Psychomotorische therapie

Psychomotoriek staat voor de samenhang en wisselwerking tussen het bewegen (motoriek) en de geest (psyche), het denken en het doen.

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs, elk op hun eigen manier en tempo. ‘Al doende leert men’. Wanneer de ontwikkeling minder vlot verloopt en/of met een aantal beperkingen, spreken we van een vertraagde of verstoorde ontwikkeling.

Psychomotorische therapie heeft tot doel de algemene ontwikkeling van het kind te optimaliseren. Aan de hand van bewegingservaringen leert het kind zijn lichaam beter kennen en worden motorische vaardigheden gestimuleerd en geautomatiseerd. Hiernaast wordt ook de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling bevorderd.

Kinderen kunnen moeilijkheden ondervinden met:

 • Grove motoriek (evenwicht, coördinatie, balvaardigheid, fietsen,…)
 • Fijne motoriek (manipulatie voorwerpen, knippen, kralen rijgen, veters knopen,…)
 • Schrijfmotoriek (foute pengreep/schrijfhouding, moeite met schrijfbewegingen/lettervorming/tempo/…)
 • Visueel-ruimtelijk inzicht (puzzelen, nabouwen volgens plan, ruimtebegrippen,
 • Lateralisatie
 • Aandacht/concentratie, planning/organisatie

Psychomotoriek wordt toegepast bij kinderen met:

 • Psychomotorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD
 • ADHD, ADD
 • ASS

Psychomotorisch onderzoek

Tijdens het psychomotorisch onderzoek wordt de motorische ontwikkeling van het kind in kaart gebracht. Aan de hand van gestandaardiseerde testen, waarbij er vergeleken wordt met leeftijdsgenootjes, kan een eventuele ontwikkelingsvertraging vastgesteld worden. Deze tests duren ongeveer één uur.

Het onderzoek richt zich op:

 • Grof motorische vaardigheden (coördinatie, balvaardigheid, evenwicht,…)
 • Fijn motorische vaardigheden (bimanuele en oog-handcoördinatie, handvaardigheid)
 • Schrijf motorische vaardigheden (voorbereidend schrijven, schrijfproces, schrijfproduct)
 • Visueel-ruimtelijke vaardigheden (visuomotoriek, visuele waarneming)

Na het onderzoek wordt een verslag opgemaakt met eventueel therapievoorstel en worden de resultaten besproken met de ouders. Het tarief dat wij hiervoor hanteren is 85 euro.

Maak een afspraak bij Joke en Isabeau voor deze behandeling.

Afspraak bij Joke of Isabeau