TypTien

Digitalisering is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. In de scholen is dat niet anders en het lijkt een evidentie dat kinderen vlot overweg kunnen met de computer om schoolopdrachten te maken. Voor kinderen met motorische moeilijkheden of leerstoornissen is dit geen evidentie. Deze kinderen krijgen toch vaak het advies om in de klas met een laptop te werken wanneer het schrijven te belastend is. Dit is een uitstekend alternatief, op voorwaarde dat de kinderen blind kunnen typen.

Typ10 is een methode om kinderen spelenderwijs blind te leren typen, zonder tijdsdruk. Verschillende vormen van leren (visueel, auditief, motorisch, talig…) worden gestimuleerd. Het oefenen in de praktijk wordt aangevuld met een oefenboekje en online oefeningen voor thuis.

Typ10 is geschikt voor:

  • Kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen (vb. dyslexie, dysorthografie,…)
  • Kinderen met motorische problemen (vb. DCD, fijnmotorische en schrijfmotorische achterstand,…)
  • Kinderen die met hulpsoftware (leren) werken
  • Kinderen die blind willen leren typen

Onze praktijk kan ook ondersteuning bieden bij het gebruik van hulpsoftware.

Maak een afspraak bij Joke en Emma voor deze behandeling.

Afspraak bij Joke of Emma